21 februari, 2010

Upphovsrättens historia

Finns beskriven i en serie i två delar:
Del 1 
Del 2

Sedan kan man fråga sig i hur stor utsträckning dagens upphovsrätt präglas av sina grunder, men några saker står klara:
  • Den gagnar inte i första hand kreatörerna, utan mellanhänderna.
  • Det är inte i första hand kreatörerna som driver fram repressiva lagar och orimliga straff, utan mellanhänderna.
  • Dessa mellanhänder river nu ner grundvalarna för vår demokrati (i ärlighetens namn får de god hjälp av terroristskräcken och somliga politikers allmänna tendens att strunta i all rim och reson i sin jakt på brottslingar)
Den enda rimliga slutsats en civiliserad person torde kunna dra av detta är att vi behöver revidera lagstiftningen och låta upphovsrättsindustrin gå sin välförtjänta död till mötes.

Inga kommentarer: