04 februari, 2010

Om datalagringsdirektivet ska vi tala

Rick Falkvinge
Anna Troberg
Mikael Nilsson

Hoppfullt om SWIFT:
Henrik Alexandersson

Inga kommentarer: